PROCENT Z LICZBY

np. 19% z liczby 50 to 9,5

WZROST LICZBY O DANY PROCENT

np. liczba 50 wzrosła o 19%, otrzymujemy 59,5

SPADEK LICZBY O DANY PROCENT

np. liczba 50 zmalała o 19%, otrzymujemy 40,5